اشتراک‌گذاری:

123 بازدید

همین حالا

  1. خانه
  2. ویدیو ها
  3. اختلال شخصیت وسواسی جبری

اختلال شخصیت وسواسی جبری

دسته‌بندی: ویدیو ها

فهرست مشخصات شخصیت وسواسی جبری

✅او آنقدر درگیر جزییات .قوانین ،فهرست ها وبرنامه هاست که علت اصلی کار ویا هگونه لذت مربوط به آن را فراموش می کند.

✅کمالگراست.

✅روابط تفریحی ولذت بخش را کنار می گذارد.

✅اداب را رعایت می کند ودر مقابل اخلاق یا قوانین انعطافی ندارد.

✅نمی تواند چیزهای کهنه وبه درد نخور را کنار بگذارد.

✅کارها را به دیگران واگذار نمی کند مگر این که مطمان باشد مثل خودش انجام میدهد.

✅به سختی برای خودش ودیگران پول خرج می کند.

✅او سر سخت یک دنده ولجوج است.

همه چیز درباره اختلال شخصیت سرسخت

تدر شرایطی که رعایت قوانین وضوابط بسیار مهم است گاهی به نقطه ی می رسیم که بیش از حد دغدغه ی تکامل وانضباط وتوجه به جزییات را پیدا می کنیم.شخص وسواسی به سختی می تواند درخت های جنگل را ببیند او اغلب آنقدر مشغول است که به سختی می تواند کارهای اساسی را به انجام برساند.رابطه با این افراد بسیار دشوار وسخت خواهد بود زیرا انتظارات آنان برای خودشان ودیگران کمالگرایانه است .این افراد مدت زیادی را صرف کار می کنند تا ماندن در خانه .این افراد زندگیشان را با نظم افراطی مدیریت می کنند .همه چیز در زنذگی این افراد سیاه یا سفید است وقسمت خاکستری اصلا وجود ندارد .آن ها مرتب فهرست هایی تنظیم می کنند ودر دنبال کردن آن به شدت حساس هستند .این کار شاید کار مفید باشد ودر جهت برنامه ریزی برای افراد موثر باشد اما افراد وسواسی آن را تبدیل به یک فرایند گام به گام می کنند وانقدر در انجام آن حساس هستند روی فهرست ها ،برنامه ها وجزییات دقیق متمرکز می شوندکه این را از کار اصلی هم مهم تر می دانند .بنابراین دانشجوان بیماری وسواسی ساعت ها وقت مرتب کردن میزشان می کنند وکارت مطالعه برای چند زنگشان را تنظیم می کنند بدون آن که اصلا فرصتی برای مطالعه داشته باشند .

این کارشان در محیط خانه ومحیط کاری نیز اتفاق می افتد .آن ها متوجه نمی شوند که سبک کمالگراییشان اطرافیان را دیوانه می کند .فرد مبتلا وقت زیادی برای انجام کارهایش می گذارد .لیست ها وپروتکل باید مرتب بازنگری شوند وحتی کار واگذاری شده به دیگران نیز مرتب بازنگری می شود .

آن ها احساس می کنند باید کامل باشندبنابراین وقت زیادی را برای رسیدن به کمال کار انجام می دهند.افرادی که مبتلا به وسواس فکری هستند مانند دیگر جنبه های زندگیشان نیاز به کنترل رابطه هم دارند آن ها به ندرت گرم ،صمیمی واز لحاظ احساسی در دسترس هستند .آنها فاصله احساسی را حفظ می کنند ومعمولا هر چه بیشتر وقتشان را صرف کار می کنند به ندرت به تعطیلات می روند اگر هم بروند بیشتر وقتشان صرف کار می کنند .حتی وقتی میخواهد در یک فعالیت تفریحی شررکت کند مثلا ورزش کردن آن را به عنوان یک کار می داند که باید تمام وکمال انجام دهد
توجه وسواس گونه به اخلاق ،ارزش ها وضوابط برای این افراد بسیار مهم است فرد مبتلا به بیماری وسواس هیچ گاه حالت میانه روی در پیش نمی گیرد واین مساله در وسواس های غیر قابل انعطاف ووجدانی مدار افراطی اش دیده می شود .اودر مورد دیگران شدیدا قضاوت می کند وسر کار ،ضوابط اخلاقی را در نظر می گیرد .با وجود اینکه عده ای در راس کارشان قرار دارنداما افراد مبتلا به بیماری وسواس برای آن ها احترام اضافی قایل نیستندشخص سرسخت درست مانند یک قاضی از قوانین وضوابط در زندگی وکار بهره می برند .همسر سرسخت تخطی از قانون را به راحتی قبول نمی کند چه در مورد شغل چه در مورد زندگی شخصی.

جنبه انعطاف پذیری شخص مبتلا به وسواس برای همکاران وعزیزانش آزار دهنده است.

افراد مبتلا به این بیماری معمولا احتکار کننده هم هستند ودور ریختنی ها را تلنبار می کنند .او واقعا معتقد است که روش اوتنها درست است .او تمایلی به شنیدن افکار وایده های دیگران ندارد وزمانی که کاری را به دیگران واگذار می کند شدیدا دچار اضطراب می شودنه فقط در پول در مهربانی با دیگران نیز خسیس هستند معمولا کم خرج هستند ومعتقدند پول را باید برای آیندگان ذخیره نمود او از ناحیه ی دیگران فردی لجوج وکنترل کننده تلقی می شود.

لازم است بیماری شخصیت وسواسی را از بیمار وسواسی جدا کنیم این دو با هم کاملا تفاوت دارند آن هایی که معمولا شخصیت وسواس هستند معمولا نیازی به شستن دست ها ندارند ولی در افراد وسواس برعکس است افراد شخصیت وسواس به شدت کمالگرا هستند کمالگرایی وکنترل گر ،منظم ،رسخت ولجوج هستند به ندرت دچار اضطراب یا افکار آشفته میشوند.

به طور خلاصه بیماری شخصیت وسواس بیماری کنترل است.

چه چیزی شخصیت سر سخت را شکل می دهد؟

آن چه مسلم است رویدادهای متفاوت به اضافه ی استعداد ژنتیکی رخ می دهد که با هم تلفیق شده واین سبک شخصیتی را ایجاد می کند چنین فردی ممکن است در خانواده هایی بزرگ شده باشد که بسیار به هم ریخته وآشوب است . در این خانه برای جبران احساس خارج از کنترل بودن اوضاع ،شخص یاد می گیرد که خودش ومحیطش را کنترل کند تا اضطراب وبه هم ریختگی ذاتی اش که احساس می کند بر طرف شود .به همین شکل تبعیت سر سختانه از قوانین برنامه ها وفهرست کارها به این کودک کمک می کند تا مرزها ی مبهم ودرهم ریخته ای را که در خانه اش ممکن است وجود داشته باشد به حداقل برساند .

راه متداول دیگر که باعث بروز چنین بیماری در فرد می شود از گزارش مربوط به کودکانی است که سبک خانوادگی سخت وکنترل فوق العاده بوده است آن ها در خانواده هایی دارای ساختار افراطی بزرگ شده اند که قوانین وهنجارهای محکم وغیر قابل نفوذی داشته اند این بچه ها گرما وانعطاف پذیری وتحمل کمی را در خانه تجربه کرده اند یاد می گیرند شدیدا منتقد خودشان باشند زمانی که این کمالگرایی به بزرگسالی سرایت می کند به توجه بیش از حد به رفتار قانون مدار ونیاز شدید به اجتناب از شکست وزندگی سطح پایین منجر می شود این بیماری بیشتر در مردان وبجه های اول وجود دارد .

❤️‍اشخصیت وسواسی به عنوان همسر❤️‍

اگر با کسی سروکار دارید که این ویژگی های شخصیتی را دارد احساس می کنید مهم نیستند وحتی مورد بی احترامی قرار می گیرید از آن جایی که همسر شما کنترل زیادی روی رابطه دارد ،به ندرت می توانید احساس برابری داشته باشید .چیزی که در ابتدا ،رابطه با شخص سخت کوش به نظر می رسد اکنون مانند رابطه با فردی کنترل گر ومعتاد کار است .زمانی که همسر شما سر کار نیست به شما مشق نظامی می دهد برنامه هایی به شما دیکته می کند فهرست تهیه می کند ونظم وقوانین را به شما اعمال می کند .همسر شما نمی تواند به دیگران اعتماد کند به ویژه به شما برای انجام کارها به طور کامل یا براساس استانداردهای دقیقش اعتماد کند این منجر به نظارت دایمی او بر کارهای شما می شود وشما همیشه مورد انتقاد قرار می گیرید در نتیجه این که در طول زمان عزت نفستان از بین می رود .

متاسفانه نیاز عاطفی شما برآورده نمی شود وحتی به امیال وآرزوهای شما توجه نمی گردد .این ویژگی انعطاف نا پذیری وسخت گیرانه همسر باعث میشود زمان تفریح برنامه ریزی کنید وآنچنان این برنامه ریزی با دقت است که لذت تفریح از شما گرفته می شود .کارهای تفریحی برای او بسیار درد ناک است .او یا از آن ها اجتناب میکند یا به گونه ای به آن ها حمله می کند گویی چالش بزرگی برای حمله دارد .همسرتان در میزان موفقیتش دچار وسواس میشود وهمین وسواس را نسبت به کار وتفریح نیز دارد حتی در رابطه جنسی نیز ممکن است شما قربانی تمرکز سر سختانه همسرتان شوید به عنوان مثال همیشه بخواهد در زمان مشخص وبه صورت یکنواخت سکس داشنه باشد حتی ممکن است با سکسی راحت باشد که قبلا برنامه ریزی شده است .

به طور خلاصه فرد مبتلا به بیماری وسواس فکری انتظارات غیر منطقی برای خودش وهمسرش دارد .شاید این انتظارات اغلب به دور از واقعیت ودر عین حال توام با پیگیری سر سختانه باشد .شاید این وقف کار وبهره وری به ضرر رابطه است .بنابراین ظرفیت کمی برای تفریح یا استراحت دارداین شخص کنترلی وغیر اعطفاف وبی احساس است فرد مبتلا به بیماری وسواس فکری ،با نیازهای برآورده نشده است در اغلب موارد تنها می ماند.چیزی که نهایتا به ناراحتی ونا امیدی منجر می شود ومتاسفانه احتمال تغییرات رفتار در این افراد کمتر است.

♂️چرا جذب نامزد سر سخت شدم؟♂️

ممکن است اشکالی وجود دارد که منجر می شود شما دنبال نامزدی باشید که :

✅دغدغه ی جزییات قوانین ونظم را دارد وآن ها را حتی به ضرر نیازهای شما اعمال می کند.

✅شدیداکمالگرا است.

✅بیشتر وقف کارش است تا بخواهد در کنار شما لذت ببرد.

✅غیر قابل انعطاف اخلاقی ووسواس است.

✅نمی تواند چیزهای کهنه را دور بیندازد.

✅لجوج وسر سخت است.

✅در مورد پول خرج کردن خسیس است.

پس چرا دنبال یک وسواسی جبری می گردید؟

ممکن است شما جذب چنین شخصیتی شوید زیرا با این فلسفه بزرگ شده اید که برای موفقیت در زندگی باید سخت کار کنید وارزش انسان به دستاوردهایش است .بنابر این به دست آوردن نامزدی که مسول ونکته سنج است از لحاظ اخلاق مداری برای شما خوشایند باشد .ممکن است خودتان هم تمایل به سخت کوشی وموفقیت داشته باشید ولی در عین حال به بودن درکنار خانواده وعزیزانتان اهمیت بدهید زمانی که نامزد مبتلا به وسواس را انتخاب می کنید او کسی است که اخلاق کاری ،مسولیت وتوجهش در ابتدا جذاب است اما به مرور زمان شما عدم انعطاف پذیری ،کم کردن توجه و… را در او کشف خواهید کرد.

گاهی ما به خاطر برنامه ریزی وتوجه جزییات افرادجذب این افراد می شویم به ویژه اگر خودمان افراد بی نظم واز هم گسسته ای باشیم در این صورت اجازه می دهیم که او قلمرویی از زندگی ما را تحت سیطره ی خود بگیرد وبا واگذاری آن به نامزد سر سخت به طور خودکار خودتان را در معرض وابستگی قرار می دهید.

گاهی ممکن است تحت تاثیر سبک سنتی اونسبت به رابطه قرار بگیرید که در آن شخص در رابطه قدرت بیشتری دارد آیا شما در خانه ای زندگی می کنید که در آن یک مرد سلطه به تمام امور دارد ؟طبیعتا رابطه ی ما بسته به مکانی که در آن بزرگ شده ایم دارد.

زندگی با همسر وسواسی

اگر ویژگی های بیماری وسواس در همسرتان مشاهده شد ممکن است خوشحال باشید که بالخره دلیل رفتارهای همسرم را دانستم ویا شاید از اینکه متوجه شوید او بیماری روانی را به رابطه ی شما آورده احساس خطر کنید وممکن است احتمالا سوالات ونگرانی هایی داشته باشید مثل این که چگونه می توانم با کسی که همیشه قوانین وترتیب کارها تمرکز می کند رابطه داشته باشم؟آیا همسرم اکنون یا بعدها می تواند به گونه ای برخی از نیازهای من را تامین کند ؟آیا می توانم کسی را دوست داشته باشم که بیشتر زمان خود را صرف کارش می کند؟

باید بدانید زتدگی با فرد وسواس بسیار دشوار است شاید زمانی دارای اعتماد به نفس بوده اید اما اکنون شایستگی تان را زیر سوال میبرد واعتماد به نفستان را کاهش میدهد .اگر می خواهید در رابطه بمانید باید مسولیت اصلاح رابطه ،بیشتر به عهده ی شماست به طور کلی همسرتان از وضع موجود شما راضی است .اگر تصمیم دارید در رابطه بمانید وباید مسولیت اصلاح رابطه ،بیشتر به عهده ی شماست .به طور کلی همسرتان نسبت به وضع موجود راضی است .اگر میخواهید رابطه در رابطه بمانیدوبرای رابطتان با همسر وسواسی بیشتر تلاش کنید ما اشاراتی داریم در مورد این که چگونه رابطه تان جالب تر وجذاب تر شود.

در مورد انتظاراتتان واقع گرا باشید

این افراد بینش محدودی نسبت به خودشان ،رفتارشان وانگیزه شان دارند آن ها نقایص ومشکلات را در زندگی به عوامل خارج از خودشان نسبت می دهند اینگونه اشخاص نمی توانند مشکل خودشان راببینند وبه هسیچ فرد دیگری نمی توانند اعتماد کنند تا مثل خودشان دقیق باشد به هر حال اگر یاد بگیرید که با این شخص زندگی کنیدونیازهای احساسی معین را در جای دیگر برطرف کنید موازنه ای در رابطتان شکل خواهد گرفت.

گاهی ما د ر روابط صمیمی می شویم وانتظار داریم که همسرمان هیچ گونه نقص وحالت عجیب وغریب نداشته باشد ومی خواهیم که او بهترین دوست فابل اعتماد ترین وعاشق ترین فرد نسبت به ما باشد .اما این انتظارات چقدر به واقعیت نزدیک است ویک فرد چقدر می تواند نیازهای مان را برطرف کند ؟این یک انتظار غیر منصفانه است زمانی که ما افراد دیگری را درسیستم حمایتی خودمان درگیر می کنیم تا برخی از نیازهای احساسی اجتماعی ما برطرف شود احتمال موفقیت بیشتری در زندگی باهمسر وسواسی داریم .دوستان ،خانواده ،همکاران ،اعضای گروه های حمایتی وهمسفران می توانند از لحاظ احساسی برای ما افرادی موثر وپشتیبانی مناسب باشند.

شما با کسی وارد رابطه می شوید که کنترل کننده ،کمالگرا ،نظم دهنده ،نیازمند،مضطرب وکاملا سرگرم نظم وترتیب های روزمره است .فروید شخصیت وسواسی جبری را نگه دارنده قضای حاجت می نامد.

به همسرتان کمک کنید تا تصویر بزرگتر را ببیند .افرادی که بیماری شخصیت وسواسی دارند آن قدر در جزییات غرق می شوند که تصویر بزرگ تر را از دست می دهند اگر به او یا دآوری کنید که چه چیزی برایتان مهم است ،می تواند مفید باشد .به شرطی که این کار را به آرامی انجام دهید بدون محکوم کردن دیدگاه تونلی همسرتان به همسرتان یاد آوری کنید که چقدر خوب است یه لحظه بایستد وگل های سرخ را بو کند دست های یکدیگر را نگهدارید و در کنار هم بنشینید شب ها بیرون بروید و به او اجازه دهید که به قلمرو ارتباطی جدیدی وارد شود. شما به این کارها نیاز دارید و همسران نیز همینطور. برای شما توانایی ایجاد تمرکز بی حد و مرز روی کار و برای همسرتان ریلکس بودن دشوار است بنابر این او را تشویق کنید که زمان هایی را برای کاهش فعالیت در نظر بگیرد.البته انتظار نداشته باشید که تفاوت زیادی در وضعیتش ایجاد شود.اگر واقع بین باشید انتظار هایتان برای لذت بردن از اوقات فراغت دوره ای توسط همسرتان براورده خواهد شد. نهایتن توسیه میکنیم که یک مدل با احتیاط و منطقی را از سبک زندگی متوازن با ورزش کردن،خوب غذا خوردن و داشتن سیستم حمایتی خوب و لذت بردن از چیز های کوچک در زندگی پیش بگیرید.

♀️به همسرتان باهمدردی کمک کنید♀️

افراد دارای بیماری وسواس اغلب از از احساسشان دور است و زمانی که مساله ی کشف احساس دیگران در کار باشد واقعا تلاش میکنند و وقت میگذرانند. انها انقدر روی کار هایی که باید انجام شود و اینکه ایا درست انجام شده باشد یا خیر متمرکز میشود که دیگر به احساسات خودشان توجه نمیشود. همسر دارای وسواس اغلب زمانی که مساله درک و بروز حالت های احساسی درونی مطرح باشد دچار مشکل است.

شما چکار باید بکنید؟؟؟ مینوانید با پشتکار و به ارامی، تجربیات احساسیتان را در رابطه بیان کنید. از انجایی که شما با حدس یا احتمالاتی که میتوانید انتخاب کنید پیشنهاد کنید و هر زمان که تجربه احساسی اش رابیان کرد باتشویق و توجه انرا تقویت کنید.

روی نقاط قوت همسزتان سرمایه گزاری کنید.

به جای جای جنگیدن و مقاوت در برابر تلاش های همسرتان برای کنترل و نظم و ترتیب در هر هیطه ای، چرا در جهت جریان اب حرکت نکنید؟؟؟ در هیطه هایی کار کنید که این ساختار ممکن است واقعا یک دارایی در رابطه شما به حساب بیاید.چرا هیطه هایی را ایجاد نکنید که او بتواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد؟؟ مثلا شما ممکن است برا ی سازماندهی و برنامه ریزی در مورد مساله مالی، نگهداری از خانه و برنامه ریزی برای تعطیلات تلاش کنید. ایا میتوانید نزد همسرتان بروید و از او بخاهید مسئول این کار ها باشد؟میدان دادن به میل و رغبت و ارامش زمانی که شما هیطه هایی را ایجاد میکنید که به او اجازه میدهد به شما دیکته کند اشکالی ندارد و برا ی همسر وسواسی شما منطقی تر بنظر میرسد. اما برای مثال شاید شما مجبور شوید یک حصار واقعی مانند برنامه یزی در غذا خوردن وقت استراحت ایجاد کنید.زمانی که همسرتان سعی میکند به ارامی روی این قلمرو ها باسبک سرسخطانه و توئم با نظم و ترتیبش تداخل کند مجبور نیستید کنترل را به همسرتان واگذار کنید. در مورد هیطه هایی که کنترل وسواسی راتحمل نمیکنید با او شفاف و انعطاف پذیر باشید.

بدرمان موئر خواهد بود درست است که روان در مانی بیماری های شخصیتی را درمان نمیکند اما در مقایسه با بسیاری از بیماری های شخصیتی مشاوره درمان ممکن است به فرد وسواسی کمک کند.

بیک از راههای رسیدن به مرحله مثبت در مان این است که درمان را به عنوان یک وظیقفه یا شغل چارچوب بندی کنید. به او کمک کنید متوجه شود که شما برای طی درمان روی اوحساب میکنید. به گونه ای که هم رابطه تان بهبود چشمگیری پیدا کند.اگر همسر شما بتواند تلاش های کمال گرایی اش را برای توجه به جزیات به کار ببرد تا برخی از مشکلات مربوط به ویژگی های وسواس گونه اش را درک کند وکاهش دهد ممکن است تغییرات اثر گذاری باشد .چهارچوب بندی ومشارکت در درمان به عنوان فرصت برای نجات رابطه ی شما نیز میتواند سودمند باشد البته مهم است که شما هم بخواهید مشارکترکامل داشته باشید .باید کمترین بهره وکوچک ترین اصطلاحی را مورد تشویق وتقویت قرار دهید.

چه زمانی باید ترک کرد؟

اگر به این نتیجه رسیدید که رابطه فایده ای ندارد وزمان آن رسیده که از رابطه بیرون بیایید دانستن این مساله که همسر شما در صورتی که واقعا بیماری وسواس داشته باشد در مورد خاتمه ی رابطه در مقایسه بادیگر بیماران شخصیتی استرس کمتری تجربه میکنند.

در مان اولیه برای این مساله محدودیت احساسی شخص مبتلا به بیماری وسواس و الگو انزوای اوست. ممکل است همسرتان به دنبال جدایی الگوی دقیق کاری خودش رابیشتر دنبال کند.اما این مساله میتواند ارزش سازگاری داشته باشد . شاید او شکایت کند که شما بی انصاف هستید و قوانین رابطه یا ازدواج را زعایت نمیکنید. بخاطر ذاشته باشید سپر دفاعی اولیه شخص وسواس نظم تمرکز و توجه زیاد به قوانین و الزام اخلاقی است. همسرتان ممکن است بینشی در مورد ترک شما داشته باشد یا نداشته باشد ممکن است نتوتند متوجه شود که این وقفه سر سختانه خودش به کار و روند های دقیقه کاری اش خودش بخشی از مشکل است. نهایتن شاید او با شنیدن خبر ترک از سوی شما از لحاط احساسی ازرده شود با وجود این نمیتواند این مساله را به طور اثر گذاری بروز دهد.

خلاصه

برای اینکه بیشتر در مورد زندگی باهمسر وسواس بدانید فیلم های کلاسیک زوج وسواس عجیب را ببینید که در ان جک لموند نقش همسر وسواسی را دارد. همچونان که فیلم را میبینید از خودتان بپرسید ایا من میتوانم با این همسر زندگی کنم؟؟ ایا من سر سختی نظم و دقت را میتوانم کنترل کنم؟زندگی باهمسر سرسخت محدود و خالی از احساس است. مراقب باشید کنترل زنگیتان را به همسر وسواسی تان ندهید.

میانگین امتیاز
امتیاز خود را ثبت کنید.
[تعداد امتیازدهی: 0 میانگین امتیاز ها: 0]

بیشتر بخوانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست

دلیل بازگشت وجه