استعاره های اکت

how to write essay about writing essay writer how to write message in english grammar

استعاره های اکت

استعاره رانندگی در مه برای مراجعین افسرده در جهت پذیرش احساساتشون استفاده میشه حتما گوش کنید???
درمان#مبتنی بر پذیرش و تعهد یا #اکت نوعی رویکرد درمانی هست و به مراجع یاد میده که چطور با افکار و احساساتش برخورد کنه!?در اکت شش موضوع مطرح میشه:
پذیرش،گسلش شناختی،خود به عنوان زمینه، بودن در زمان حال،ارزش ها واقدام متعهدانه

اکت برای انتقال مفاهیم خودش از استعاره ها استفاده میکنه?میدونید استعاره چی هست؟این پادکست را با دقت ببینید.

لطفا نظرات خودتون را کامنت بگذارید❤️?
#استعاره #استعاره_های_اکت #درمان_مبتنی_برپذیرش_و_تعهد #دکترمهری_فاتحی #افسرده #رانندگی_درمه