برنامه زمانی پزشکان مرکز

در زیر می توانید برنامه حضور پزشکان در مرکز را ببینید

شنبه

یکشنبه

 • دکتر قاسمی

  -

  ویزیت در مطب انجام می شود

 • دکتر ایرانی

  -

دوشنبه

 • دکتر ایرانی

  -

 • دکتر ایمانی

  -

سه شنبه

 • دکتر پارسا

  -

 • دکتر ایمانی

  -

 • دکتر حیدری

  -

چهارشنبه

 • دکتر پارسا

  -

 • دکتر ایمانی

  -

  نیم ساعت قبل در مطب حاضر باشید

پنجشنبه

 • دکتر ایرانی

  -

 • دکتر حیدری

  -

جمعه

 • دکتر ایرانی

  -

  آزمایش در مطب انجام می شود

 • دکتر قاسمی

  -

نکات مهم در مورد جدول زمانی

در صورت تغییر زمانبندی این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.

کلیه پزشکان در مطب پذیرش بیماران را انجام می دهند و شما می توانید در تاریخ رزرو شده به مرکز مراجعه نمایید.

هر گونه تغییر در زمانبندی پزشکان این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.

فهرست

دلیل بازگشت وجه