دکتر زهره ربیعی

image

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهار شنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

روانپزشک

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • فرصت مطالعاتی دکترا
 • رشته تحصیلی
 • مهندسی پزشکی
 • روانشناسی
 • روانشناسی
 • روانشناسی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه تگزاس ایالات متحده
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1386
 • 1392
 • 1396
 • 1396

سوابق پژوهشی 

سوابق شغلی 

روانپزشک

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نهال نویدبخش