دکتر سالار گشتاسبی اصل

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهار شنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاور بالینی

درمانگر اختلالات اضطرابی، خلقی و وسواس و اختلالات جنسی

مشاور جنسی

درمانگر اختلالات شخصیت

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه پیام نور اصفهان زاینده رود
 • دانشگاه پیام نور تهران جنوب
 • آزاد رودهن
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1393
 • 1395
 • در حال تحصیل

سوابق پژوهشی 

مقاله

مقایسه عملکرد خانواده از دید افراد مبتلا به ملال جنسیتی با افراد غیر مبتلا در اصفهان، مجله تحقیقات علوم رفتاری 1394، سالار گشتاسبی اصل*، سام گشتاسبی اصل، مهرداد صالحی، میترا ملایی نژاد

مقاله

مقایسه سبک ها و مکانیزم های دفاعی افراد دچار ملال جنسیتی با افراد عادی، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی 1394، زیبا برقی ایرانی، سالار گشتاسبی اصل*، سام گشتاسبی اصل

مقاله

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی، چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، محل برگزاری دانشگاه شیراز، ISC اردیبهشت 1396، سالار گشتاسبی اصل*، مهری فاتحی، راضیه موزرمی نیا

 

سوابق شغلی 

رواندرمانگر

مرکز مشاوره نهال نویدبخش اصفهان از سال 95 تا کنون

 

رواندرمانگر

مرکز مشاوره زندگی نو،تغییر سبک زندگی و توانمندسازان ذهن تهران

 

سوابق تدریس 

برگزاری کارگاه

آسیب شناسی روانی،تربیت جنسی، ملال جنسیتی

 

عنوان سوابق تدریس

توضیحات سوابق تدریس