دکتر علی قاسمیان نژاد

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهار شنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاور خانواده
مشاور ارتباطی
ایماگوتراپیست
مشاور پیش از ازدواج

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • فرصت مطالعاتی دکترا
 • رشته تحصیلی
 • مهندسی پزشکی
 • روانشناسی
 • روانشناسی
 • روانشناسی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه تگزاس ایالات متحده
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1386
 • 1392
 • 1396
 • 1396

سوابق پژوهشی 

بازگشت به اعتماد: راهکارهای برای بهبود رابطه بعد از رابطه فرازناشویی

ترجمه: قاسمیان نژاد. ع. و شکوهی، م. (1398) انتشارات رازنهان، تهران.

 

به وقت مرگ، 42 گزارش تجربه نزدیک مرگ ایرانی و آمریکایی

قاسمیان نژاد. ع. ایمانی نسب. ع. (1398). انتشارات آنسو، تهران.

 

مقاله پژوهشی

صالحی. ع. قاسمیان نژاد. ع. ایمانی نسب. ع. (1397). انتشارات آزمون یار پویا، تهران

 

مرگ پایان هشیاری نیست

ترجمه: قاسمیان نژاد. ع. ایمانی نسب. ع. (1396). انتشارات رازنهان، تهران

.

سوابق شغلی 

زوج درمانگر

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نهال نویدبخش

 

زوج درمانگر

مشاور طلاق توافقی معاونت پیشگیری از جرم دادگستری اصفهان

 

زوج درمانگر

مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان

 

زوج درمانگر

مرکز مشاوره دانشگاه هنراصفهان

 

جهت دریافت نوبت مشاوره از دکتر علی قاسمیان نژاد لطفا تاریخ و ساعت مشاوره خود را در قسمت زیر انتخاب کنید.

بارگذاری...