دکتر محمدباقر کجباف

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهار شنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاوره خانواده

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی
 • روانشناسی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1365
 • 1370
 • 1377

سوابق پژوهشی 

تالیف و ترجمه کتاب

روانشناسی رفتار جنسی،علم النفس،حیات پس از مرگ،درمان مشکلات جنسی،روانشناسی رفتار ترس

مقاله پژوهشی

بیش از 200 مقاله علمی پژوهشی_ISI_غیر ISI

سوابق شغلی 

روانشناس

مرکز مشاوره نهال نوید بخش از سال 90 تا کنون

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

گروه روانشناسی از سال 1370 تا کنون

رئیس مرکز پژوهش خانواده

دانشگاه اصفهان از سال 1390 تا 1393

عضو کمیته جذب دانشگاه اصفهان

از سال 1380 تا کنون

سوابق تدریس 

مدرس

دانشگاه اصفهان