دکتر مهدی رحمانی ملک آبادی

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاور پیش از ازدواج
روانسنج

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی
 • روانسنجی
 • روانسنجی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1390
 • 1392
 • در حال تحصیل

سوابق پژوهشی 

تالیف کتاب

شیوه‌های پرورش هوش اخلاقی در نوجوانان و جوانان بر اساس مبانی اسلامی

ترجمه کتاب

کاربرد لیزرل در عمل

مقاله علمی- پژوهشی

Prediction of Self-esteem in Heterosexual Orientation with Moderating ‎Role of Coping Strategies Among Female High School Students (Int J School Health. 2014 November; 1(3))

مقاله علمی پژوهشی

هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی

مقاله علمی پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش اضطراب

سوابق شغلی 

مشاور وروانسنج

مرکز نهال نویدبخش به مدت 6 سال- مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور اصفهان 3 سال- مرکز مشاوره شاهد 3 سال

مدیر موسسه روان آزمون اصفهان

مستقر در مرکز مشاوره نهال نوید بخش و انجام اژمون های استعداد و شخصیت سنج و مچینگ تیپ های شغلی و شخصیتی

مدیر هسته علمی روان آزمون علامه

مستقر در مرکز تحقیقات دانشگاه

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد خمینی شهر

دروس روان سنجی، آمار، روش تحقیق، اقتصاد آموزش و پرورش و .. در سطح ارشد و کارشناسی

دانشگاه پیام نور اصفهان

دروس روان سنجی- سنجش و اندازه گیزی- آمار – سنجش هوش- آزمون های روانی

 

برگزاری کارگاه

انواع کارگاه آمار- تست های شخصیتی- مشاره های پیش از ازدواج و …