دکتر مهری فاتحی

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

طرحواره درمانگر

مشاور روابط عاطفی و پیش از ازدواج

مشاور روابط بین فردی

سنجش شخصیت

شخصیت شناسی و تحلیل شخصیت

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه خوراسگان
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1387
 • 1390
 • 1398

سوابق پژوهشی 

مقاله پژوهشی

اصلاح سوگیری تفسیر در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی

مقاله پژوهشی

اصلاح سوگیری حافظه در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی

مقاله پژوهشی

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی

سوابق شغلی 

مدیریت

موسس و مدیر مرکز مشاوره نهال نویدبخش از سال 94 تا کنون

روانشناس کودک و نوجوان

در مرکز مشاوره نهال نویدبخش،مرکز مشاوره کارکنان فولاد مبارکه و چندین مرکز مشاوره از سال 90 تا کنون

روانشناس بالینی

در مرکز مشاوره نهال نویدبخش،مرکز مشاوره کارکنان فولاد مبارکه و چندین مرکز مشاوره از سال 90 تا کنون

مشاور تحصیلی و ارتباطات

مرکز مشاوره دانشگاه هنر،دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه شیراز و دانشگاه المهدی سپاهان شهر

مشاور و مددکار

سازمان بهزیستی اصفهان 90 تا 92 و صدای مشاور سازمان بهزیستی اصفهان 92

مشاور و سخنران

سخنران بیش از 30 دبستان و مهدکودک در اصفهان

سوابق تدریس 

دانشگاه المهدی سپاهان شهر

تدریس دروس آسیب شناسی روانی، روانشناسی شناختی، روانشناسی سلامت،اصول بالینی، احساس و ادراک و…. از سال 91 تا کنون

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه های:تربیت جنسی، شادمانی اصیل، فرزندپروری بر اساس هوش هیجانی، لذت فرزندپروری،ارتباط نوجوان و والد، شخصیت شناسی و…. جهت عموم

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه های:آسیب شناسی روانی،مصاحبه تشخیصی،شخصیت های رنگی؛اینیاگرام،درمان کودکان با اضطراب جدایی، شخصیت شناسی و …… جهت دانشجویان روانشناسی

دانشگاه پیام نور اصفهان

تدریس دروس روانشناسی عمومی 1 و 2