دکتر نعمت الله ابطحی

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهار شنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاوره خانواده
مشاوره پیش از ازدواج

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی
 • برنامه ریزی و آموزش
 • مشاوره و راهنمایی
 • تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه تربیت معلم
 • دانشگاه UT آمریکا،دانشگاه ایالتی تگزاس
 • داشگاه تربیت معلم
 • دانشگاه UT آمریکا و دانشگاه تهران
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1350
 • 1352
 • 1354

سوابق پژوهشی 

مقاله

اختلال سلوک

 

مقاله

کودکان ADHD

 

سوابق شغلی 

روانشناس

مرکز مشاوره نهال نوید بخش از سال 90 تا کنون

 

مدیر

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان

 

رئیس

وزارت آموزش دانش آموزان شاهد و نمونه کشور

 

روانشناس

اداره جانبازان و ایثارگران

 

سوابق تدریس 

مدرس

دانشگاه اصفهان

 

مدرس

دانشگاه آزاد خوراسگان

 

مدرس

مراکز تربیت معلم

 

مدرس

دانشگاه آزاد خمینی شهر