فهیمه ساعی نژاد

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاوره کودک

بازی درمانگر

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی
 • علوم تربیتی
 • مشاوره و راهنمایی
 • محل تحصیل
 • دانشگاه شهرضا
 • خمینی شهر
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1389
 • 1391

سوابق پژوهشی 

مقاله

مقایسه اثر بخشی رویکرد راه حل مهور و شناختی رفتاری بر سازگاری اجتماعی و سلامت عمومی دختران نوجوان

سوابق شغلی 

مشاور

در زمینه کودک در مرکز مشاوره نهال نویدبخش

مشاور

2 سال کار در زمینه کودک در پیش دبستانی نیک آفرین

مشاور

7 سال کار در زمینه کودک در پیش دبستانی نبوغ برتر

مشاور

1 سال کار در زمینه کودک در پیش دبستانی باقرالعلوم