ماندانا مصطفی مقدم

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دو شنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاور تعارضات زناشویی
مشاور شغلی

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی
 • مشاوره
 • مشاوره شغلی
 • محل تحصیل
 • پیام نور دولت آباد
 • آزاد مرو دشت
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1390
 • 1394

سوابق پژوهشی 

مقاله

مقایسه رویکرد مبتنی بر ACT وخودارزشیابی شغلی

پژوهش در حال حاضر

توانمند سازی بانوان شاغل

پژوهش در حال حاضر

تاب آوری پرسنل اداره آب منطقه ای-افزایش راندمان شغلی کاری مدیران

 

پژوهش در حال حاضر

افزایش انگیزه در بازنشستگی پرسنل

 

سوابق شغلی 

مشاور

مرکز مشاوره نهال نویدبخش از سال 1390 تا کنون

 

مشاور و مدرس

سازمان آب منطقه ای اصفهان

مشاور و مدرس

اداره برق (لنجان، مبارکه، فلاورجان، تیران و کرون)

 

سوابق تدریس 

آموزش

مشتری مداری و ارتباطات موسسه مالی اعتباری ابوتراب

آموزش

کاهش استرس و فرسودگی شغلی اداره برق

آموزش

کاهش استرس_ارتباطات،فرسودگی،اداره آب منطقه ای

آموزش

شیوه ارتباطی و انتخاب نوجوانان