متخصصین

لیست متخصصین 

دکتر محمدباقر کجباف
مشاور خانواده

 

دکتر زهره لطیفی
مشاور کودک و پیش از ازدواج

 

دکتر نعمت الله ابطحی
مشاور خانواده

 

دکتر مهری فاتحی
مدیریت مرکز و مشاور کودک و نوجوان

 

دکتر سالار گشتاسبی اصل
روانشناس بالینی

 

دکتر زهره ربیعی
روانپزشک

 

دکتر علیرضا میرغیاثی
متخصص اعصاب و روان

 

مسعود حسینی
مشاور خانواده و طلاق

 

ماندانا مصطفی مقدم
مشاور تعارضات زناشویی

 

هادی رجبی
مشاور تحصیلی

 

دکتر مهدی رحمانی ملک آبادی
مشاور پیش از ازدواج

 

سیمین نصر
مشاور خانواده

 

محمود جعفری
مشاور تحصیلی

 

فهیمه ساعی نژاد
بازی درمانگر

 

محمدرضا آذری فر
مشاور تحصیلی

 

فلور واعظ
گفتار درمانگر

 

دکتر فاطمه ترک لادانی
مشاور تحصیلی