متخصصین

لیست متخصصین 

دکتر محمدباقر کجباف
مشاور خانواده

 

دکتر سالار گشتاسبی اصل
روانشناس بالینی

 

دکتر نعمت الله ابطحی
مشاور خانواده

 

دکتر مهری فاتحی
مدیریت مرکز و مشاور کودک و نوجوان

 

ماندانا مصطفی مقدم
مشاور تعارضات زناشویی

 

دکتر زهره ربیعی
روانپزشک

 

دکتر علیرضا میرغیاثی
متخصص اعصاب و روان

 

مسعود حسینی
مشاور خانواده و طلاق

 

محمود جعفری
مشاور تحصیلی

 

هادی رجبی
مشاور تحصیلی

 

دکتر مهدی رحمانی ملک آبادی
مشاور پیش از ازدواج

 

سیمین نصر
مشاور خانواده

 

دکتر فاطمه ترک لادانی
مشاور تحصیلی

 

فهیمه ساعی نژاد
بازی درمانگر

 

محمدرضا آذری فر
مشاور تحصیلی

 

فلور واعظ
گفتار درمانگر