محمود جعفری

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاوره تحصیلی

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • رشته تحصیلی
 • علوم تربیتی
 • علوم تربیتی
 • محل تحصیل
 • آزاد خوراسگان
 • پیام نور اصفهان
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1371
 • 1390

سوابق پژوهشی 

کتاب

آرامش در طوفان :بررسی عوامل موثر در آرامش داشتن و فرسوده نشدن مددکاران اجتماعی (چاپ سوم )

کتاب

پاسخ به سوالات اولیای دانش آموزان ابتدایی

کتاب

همگام با داوطلبان:در زمینه برنامه ریزی ، مطالعه، شرکت در کنکور و انتخاب رشته (چاپ هفتم )

کتاب

پاسخ به سوالات دانش آموزان:در زمینه برنامه ریزی ، مطالعه و امتحانات (راهنمایی و دبیرستان )- ( چاپ سیزدهم )

سوابق شغلی 

مشاور تحصیلی

مرکز مشاوره نهال نویدبخش از سال 92 تا کنون

معاون فرهنگی آموزشی

در بنیاد شهید و امور ایثارگران ( ۱۰سال )

مسئول مرکز مشاوره شاهد

به مدت 5 سال

رئیس اداره مددکاری و مشاوره

به مدت 5 سال

سوابق تدریس 

مدرس مرکز علمی کاربردی بنیاد

7 نیم سال تحصیلی

مدرس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

13 نیم سال تحصیلی

مدرس آموزش خانواده نواحی آموزش و پرورش

10 سال