مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره تحصیلی و شغلی 

مشاوره تحصیلی و شغلی

خدمات مرکز نهال نوید بخش در این زمینه:
برنامه ریزی تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیل
برنامه یکساله صعود در کنکور
انتخاب رشته در مقاطع مختلف( دهم متوسطه، کنکور، کارشناسی ارشد ودکترا)
تشخیص و درمان اضطراب امتحان
مشاوره تحصیلی در زمینهه های مختلف( افزایش توجه و دقت، تندخوانی، شیوه صحیح مطالعه و …..)
اجرا و تفسیر تست های مختلف شناخت شخصیت، علایق شغلی و تحصیلی و استعداد
اجرا و تفسیر تست های هوش

مشاوره شغلی شامل:

شناخت شغل مناسب برای خود
مشاوره تغییر شغل
کاهش استرس شغلی
اموزش مهارت های ارتباطی به مدیران و کارمندان
مشاوره شیوه های کسب ارتقا شغلی

Instead, you will need to concentrate on writing services what you would like your readers to remove from your own essay.

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

هادی رجبی
مشاور تحصیلی

 

محمدرضا آذری فر
مشاور تحصیلی

 

دکتر فاطمه ترک لادانی
مشاور تحصیلی

 

محمود جعفری
مشاور تحصیلی