مشاوره جنسی

مشاوره جنسی 

خدمات مرکز در زمینه مشاوره جنسی:
تشخیص و درمان کژکاری های جنسی شامل:
کمبود میل جنسی در زنان و مردان
اختلال نعوظ
اختلال ارگاسمی
زودانزالی و ذیر انزالی
واژینیسم
تشخیص و درمان انحرافات جنسی:
مازوخیسم و سادیسم جنسی
بچه بازی( پدو فیلیا)
مبدل پوشی
یادگار خواهی (فتیشیسم)
همچنین مرکز نویدبخش با سابقه ده ساله در زمینه تشخیص و درمان ملال جنسیتی (ترنس سکشوال) تنها مرکز مشاوره فعال در اصفهان در این زمینه می باشد. دوره های گروهی و مشاوره فردی ویژه افراد ترنس قبل و بعد از عمل و خانواده درمانی جهت والدین این عزیزان در این مرکز برگزار می گردد و در این زمینه با پزشکی قانونی همکاری مستمر صورت می گیرد.

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

سالار گشتاسبی اصل
مشاور ملال جنسیتی