مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج 

ازدواج از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است بر اساس س تحقیقات از عوامل موثر بر رضایت از زندگی رضایت زناشویی است و انتخاب درست شریک زندگی می تواند باعث افزایش رضایت زناشویی گردد.با توجه به حساسیت این انتخاب بهره گیری از نظر متخصصین امر ازدواج در طول فرایند اشنایی و انتخاب ضروری می باشد
خدمات مرکز نهال نویدبخش در این راستا :
مشاوره پیش از ازدواج در سه جلسه:
مصاحبه تشخیصی و بالینی باهر یک از زوجین به تنهایی و در صورت لزوم اجرای تست های شخصیت
تحلیل و تفسیر تست ها و تحلیل شخصیت هر یک از زوجین
جمع بندی و تصمیم گیری

آموزش مهارت های ارتباطی و رناشویی به زوجین
برگزاری کارگاه های مختلف در این راستا: خودشناسی،آشنایی با ویژگی های زنان و مردان، زندگی رویایی،اموزش مهارت های زناشویی و ……

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

مسعود حسینی
مشاور خانواده و طلاق

 

ماندانا مصطفی مقدم
مشاور تعارضات زناشویی

 

دکتر علی قاسمیان نژاد
زوج درمانگر

 

دکتر زهره لطیفی
مشاور کودک و پیش از ازدواج

 

دکتر مهدی رحمانی ملک آبادی
مشاور پیش از ازدواج

 

سیمین نصر
مشاور خانواده

 

هادی رجبی
مشاور تحصیلی