مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج 

ازدواج از مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است بر اساس س تحقیقات از عوامل موثر بر رضایت از زندگی رضایت زناشویی است و انتخاب درست شریک زندگی می تواند باعث افزایش رضایت زناشویی گردد.با توجه به حساسیت این انتخاب بهره گیری از نظر متخصصین امر ازدواج در طول فرایند اشنایی و انتخاب ضروری می باشد
خدمات مرکز نهال نویدبخش در این راستا :
مشاوره پیش از ازدواج در سه جلسه:
مصاحبه تشخیصی و بالینی باهر یک از زوجین به تنهایی و در صورت لزوم اجرای تست های شخصیت
تحلیل و تفسیر تست ها و تحلیل شخصیت هر یک از زوجین
جمع بندی و تصمیم گیری

آموزش مهارت های ارتباطی و رناشویی به زوجین
برگزاری کارگاه های مختلف در این راستا: خودشناسی،آشنایی با ویژگی های زنان و مردان، زندگی رویایی،اموزش مهارت های زناشویی و ……

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

مسعود حسینی
مشاور خانواده و طلاق

 

ماندانا مصطفی مقدم
مشاور تعارضات زناشویی

 

دکتر علی قاسمیان نژاد
زوج درمانگر

 

دکتر زهره لطیفی
مشاور کودک و پیش از ازدواج

 

Be certain that you include some research about the subject, as well as some interesting facts about www.sitejabber.com it.

دکتر مهدی رحمانی ملک آبادی
مشاور پیش از ازدواج

 

سیمین نصر
مشاور خانواده

 

هادی رجبی
مشاور تحصیلی