مشاور خانواده

مشاور خانواده 

خانواده از ارکان مهم در هر جامعه می باشد.خانواده سالم بستری امن را برای تربیت کودکان کرده وزمینه رشد و شکوفایی هر یک ار اعضا خانواده را فراهم می نماید و در نتیجه میتوان امید به داشتن جامعه ای موفق سالم و شاد داشته باشیم.
بهره گیری از مشاورین متخصص در بحران ها و مشکلات خانوادگی و همچنین گدار خانواده از تغییرات همچون تغییرشغل و محل زندگی، ورود عضو جدید به خانواده و … می تواند مانع از بروز مشکلات جدی تر و تنش در خاناده گردد.
همچنین در وارد بروز تعارضات زناشویی مشاور متخصص می تواند با
اموزش مهارت های مختلف مانع از افزایش تعارضات گردد
خدمات مرکز نهال نویدبخش در ابن زمینه:
حل اختلاف و تعارضات همسران
غنی سازی روابط عاطفی و جنسی همسران
مشاوره در زمینه جدایی طلاق
حل مشکلات ارتباطی در خانواده
حل مشکلات والدین و فرزندان

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

مسعود حسینی
مشاور خانواده و طلاق

 

دکتر محمدباقر کجباف
مشاور خانواده

 

دکتر علی قاسمیان نژاد
زوج درمانگر

 

ماندانا مصطفی مقدم
مشاور تعارضات زناشویی

 

سیمین نصر
مشاور خانواده