مشاور کودک و نوجوان

مشاور کودک و نوجوان 

یکی از مهمترین و طلایی ترین دوران رشد،دوران کودکی است که از اهمیت بسزایی در شکل کیری شخصیت افراد برخوردار است.مشکلات دوران کودکی و نحوه برخورد والدین و‌مهارت های اموخته شده این دوران می تواند تاثیرات شگرفی بر اینده افراد داشته باشد بنابراین از مهمترین مواردی که نیاز به مشاوره ضروری می باشد مشاوره کودک و والدین در این دوران میباشد
در این مرکز کلیه خدمات زیر در حیطه مشاوره کودک ارایه میگردد:
مشاوره و درمان کلیه اختلالات دوران کودکی

اضطراب اصطراب جدایی ترس ها بیش فعالی و نقص توجه مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری شب ادراری ناخن جویدن و . تشخیص اختلالات طیف اوتیسم و تاتوانی ذهنی
تشخیص و درمان اختللات یادگیری(اختلال در خوندن ،نوشت ریاضیات و ..)
بازی درمانی افزایش توجه و‌تمرکز و مشکلات رفتاری و اضطزاب
اموزش شیوه فرزندپروری به والدین
اموزش تربیت جنسی ویژه کودکان و والدین
اموزش راهکارهای افزایس هوش و هنش هیجانی
سنجش هوش واستعدادیابی کودکان

دوران نوجوانی از حساس ترین دوران رشد می باشد و به دلیل تغییرات جسمی و شخصیتی که در نوجوانان اتفاق می افتد اگاهی کامل از ویژگی های دوران نوجوانی برای نوجوانان و والدینشان الزامی می باشد عدم اگاهی میتواند به تعارضات بین والدین و‌نوحوان منجر سده و یا باعث شکل کیری ارتباطات نادرست در این دوران شود خدمات مرکز در این زمینه شامل
درمان اختلالات و مشکلات دوران نوجوانی(اضطراب،افسردگی،اختلال سلوک و …)
اموزش بلوغ و‌مسابل مرتبط با ان
تربیت جنسی برای نواحوانان
اموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
حل تعارضات والدین و‌نوجوان
تموزش مهارت های اجتماعی و دوست یابی
پیشگیری از کشیده شدن نوجوان به سمت ناهنجاری های اجتماعی
انوزش والدین نوجوانان و تربیت به شیوه موثر

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

دکتر زهره لطیفی
مشاور کودک و پیش از ازدواج

 

 

دکتر مهری فاتحی
مشاور کودک و نوجوان