ویدیو

انیمیشن درون و بیرون

انیمیشن درون بیرون ماجراهایی است که در درون ذهن دختر نوجوانی می گذرد به عبارتی این انیمیشن عمیق ترین و پیچیده ترین مفاهیم روانشناسی را به زبانی ساده بیان کرده است که به کودکان در درک و و بازشناسی و کنترل هیجاناتشان یاری می رساند و در افزایش هوش هیجانی کودک تاثیر به سزایی دارد.