تمرین (ثبت سه دقیقه ای افکار)


این دومین تمرینی است که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید افکار،هیجانات و احساسات بدنی تان را بشناسید و برانها متمرکز شوید.شما از طریق اجرای این تمرین میتوانید تشخیص دهید که در مدت زمان سه دقیقه چقدر فکر به ذهنتان خطور کرده است و مطلع شدن از این موضوع، این امکان را برایتان فراهم میسازد تا اگاهانه متوجه شوید که ذهن شما واقعا چقدر سریع فعالیت میکند.علاوه بر این،چنین تمرینی به شما کمک میکند تا برای اجرای تمرین بعدی یعنی ناهمجوشی فکر اماده شوید.دستور العمل این تمرین اسان است و برای اجرای ان لازم است بدین نحو عمل نمایید: یک زمان سنج تهیه کنید،ان را بر روی مدت زمان سه دقیقه تنظیم نمایید و شروع کنید به یادداشت نمودن هر فکری که به ذهنتان خطور میکند.سعی نکنید افکارتان را کلمه به کلمه یادداشت کنید بلکه صرفا نوشتن یک یا دو کلمه که بیانگر فکر مورد نظر باشد،کافی است.برای مثال اگر در هنگام انجام این تمرین به پروژه ی شغلی فکر میکردید که باید تا هفته ی اینده انرا تکمیل کنید و تحویل دهید برای یادداشت نمودن این فکر کافی است بنویسید”پروژه”یا”پروژه ی کاری” و سپس به سراغ فکر بعدی بروید.حال بررسی کنید که در مدت زمان سه دقیقه چه تعداد از افکارتان را توانسته اید،یادداشت نمایید.ممکن است افکار ثبت شده توسط شما،کوتاه و مختصرباشند که این موضوع اهمیتی ندارند.حتی اگر در زمان ثبت افکار به انجام این تمرین فکر میکنید،در برگه یادداشت افکار بنویسید”تمرین” و یا چنانچه به برگه کاغذی که مشغول ثبت افکار بر روی ان می باشید فکر می نمایید کلمه”کاغذ” را در برگه ثبت افکار بنویسید.به یاد داشته باشید از انجایی که هیچ فرد دیگری به غیر از خود شما برگه ثبت افکارتان را مشاهده نخواهد کرد، بنابراین سعی کنید با خودتان روراست و صادق باشید.هنگامی که اجرای این تمرین به پایان رسید،تعداد افکاری را که در مدت زمان سه دقیقه موفق به ثبت انها شده اید، بشمارید و سپس عدد به دست امده را ضربدر بیست کنید. از این طریق شما متوجه خواهید شد که در طی مدت زمان یک ساعت چه تعداد فکر به ذهنتان خطور کرده است.
خلاصه ای از کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی
ترجمه ی دکترحسن حمیدپور، حمید جمعه پور، دکتر زهرا اندوز
نویسنده دکتر مهری فاتحی

برای دسترسی به قسمت پنجم کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی اینجا کلیک کنید.

احساسات بدنیافکارتمرین ثبت سه دقیقه ای افکارثبت افکارخلاصه ای از کتاب تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکیناهمجوشی فکرهیجانات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.