بازی هایی جهت افزایش دقت،توجه،تمرکز(جعبه شکل های هندسی)


جعبه شکل های هندسی

بازیکنان هر شکل هندسی را از بریدگی مربوط به آن، داخل جعبه ی اشکال هندسی می اندازند.

هدف بازی: پرورش و ارتقا حافظه،دقت،تمرکز،توجه،تفکر منطقی،استدلال،مفاهیم ریاضی،حل مسئله،هماهنگی دیداری-حرکتی،سازماندهی ادراکی،ادراک دیداری،تجسم فضایی،تفکر انتزاعی،تجزیه و تحلیل و جمع بندی مفاهیم کلی

محدوده سنی : 3 تا 5 سال
تعداد بازیکنان : 2 تا 8 نفر
نوع بازی : فردی/گروهی
وسایل لازم : اشکال هندسی، جعبه و کیسه ی پارچه ای

پیش از بازی

یک جعبه مقوایی بزرگ تهیه کنید.به عنوان مثال میتوانید از جعبه کیک تولد یا از جعبه لوازم خانگی که دیگر به آن نیاز ندارید، استفاده کنید.

روی در جعبه،تصویر یک دایره،یک مربع، یک مستطیل،یک لوزی،یک مثلث و یک بیضی را با فاصله مناسب بکشید.دور شکل ها را با استفاده از کاتر ببرید و از در جعبه جدا کنید.

شکل هایی را که از در جعبه بریده اید روی مقواهای رنگی بگذارید و از هر شکل به ازای هر بازیکن،حداقل سه عدد ببرید.یعنی شما باید به ازای هر بازیکن،سه دایره،سه مربع،سه مستطیل،سه لوزی،سه مثلث و سه بیضی و در مجموع 18 شکل برای هر بازیکن داشته باشیم.

همه شکل ها را در یک کیسه نخی کوچک بریزید و با هم مخلوط کنید.

روش بازی

بازیکنان به صورت یک دایره،روی زیر انداز یا دور یک میز مینشینند.جعبه را در وسط آنها بگذارید، طوری که همه به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.

کیسه را به دست اولین بازیکن بدهید تا به طور تصادفی یک شکل هندسی از داخل آن بیرون بیاورد.او باید هر شکل را از بریدگی مربوط به خودش داخل جعبه بیندازد.مثلا اگر از داخل کیسه دایره بیرون آورد، باید آن را از طریق بریدگی مربوط به دایره که روی در جعبه دیده می شود،داخل جعبه بیندازد.سپس کیسه را به نفر بعد بدهد و او نیز به همین ترتیب عمل می کند.

بازی تا وقتی همه شکل های هندسی داخل جعبه افتاد ادامه می یابد.

تغییر در بازی

در شکل انفرادی، همه ی شکل ها را به بازیکن بدهید تا یکی یکی هر کدام را از بریدگی مناسب داخل جعبه بیندازد.

دور هر بریدگی روی در جعبه را با پاستل یا ماژیکی با رنگ متفاوت خط بکشید. مثلا دور دایره را خطی قرمز و دور مربع را خطی آبی بکشید. هر شکل هندسی را در دو رنگ درست کنید؛ برخی همرنگ خطی که روی در جعبه، دور آن شکل هندسی کشیده اید و برخی در یک رنگ دیگر. هر بازیکن در صورتی می تواند یک شکل را داخل جعبه بیندازد که رنگ آن با رنگ دور شکل هندسی روی در جعبه یکسان باشد. در غیر این صورت، شکل هندسی را کنار می گذارد، اما دوباره داخل کیسه نمی اندازد.

روی در جعبه فقط یک شکل هندسی داشته باشید، اما آن را در اندازه های مختلف بکشید. مثلا یک دایره ی بزرگ، یک دایره ی متوسط و یک دایره ی کوچک. شکل های داخل کیسه هم باید همه یک شکل هندسی در اندازه های مختلف باشند تا هر بازیکن، شکلی را که بر می دارد از داخل بریدگی دایره ای که هم اندازه ی آن است به داخل جعبه بیندازد.

روی در جعبه چندتا از یک شکل هندسی( در یک اندازه) داشته باشید و دور هر کدام را با پاستل یا ماژیکی با رنگ متفاوت خط بکشید. رنگ اشکال هندسی هم باید مطابق با این رنگ ها باشند تا هر بازیکن، شکلی را که بر می دارد از داخل بریدگی ای که هم رنگ آن است به داخل جعبه بیندازد.

برای ایجاد تنوع، اشکال هندسی مختلف را روی یک تکه پارچه دربیاورید.سپس پارچه را روی در یک تشت قرار دهید و دور آن را با یک تکه کش یا شال محکم ببندید.

از اشکال هندسی کمتر شناخته شده یا شکل های دیگری مثل ستاره، قلب، آدمک، هلال ماه و … استفاده و اشکال داخل کیسه را هم متناسب با آن تهیه کنید.

شکل هایی نیز آماده کنید که مانند هیچ یک از اشکال روی جعبه نباشد. مثلا یک شش ضلعی یا چند ضلعی دیگر.بازیکنی که این اشکال را از داخل کیسه بیرون می آورد باید دوباره آنها را به داخل جعبه برگرداند.

چند جعبه جداگانه تهیه کنید و هر شکل هندسی را روی در یکی از آنها ببرید. بازی را مانند آنچه در روش گفته شد( و با جعبه های جداگانه) انجام دهید یا اینکه هر جعبه را به یک بازیکن بدهید و اشکال هندسی را روی میزی بریزید تا هر بازیکن اشکال مربوط به جعبه ی خود را پیدا کنید و داخل آن بریزید. بدیهی است که تعداد همه اشکال باید با هم برابر باشد.

در تغییر فوق، اجازه دهید اشکال هندسی در کیسه باشد و بازیکنان کیسه را دست به دست کنند و هر کس کیسه را در دست داشت، بدون نگاه کردن و فقط از طریق لمس، شکل مربوط به جعبه ی خود را پیدا کند و از داخل کیسه در بیاورد و داخل جعبه ی خود بیندازد. هر بازیکن در هر دور که کیسه به او داده می شود فقط می تواند یک شکل از آن خارج کند و اگر شکل اشتباهی را خارج کرد، دوباره آن را داخل کیسه بر می گرداند.

در تغییر فوق(بریدن هر شکل روی یک جعبه) از بازیکنان بخواهید هر کدام جعبه ای را بردارند و در اطراف کلاس یا اتاق( یا مدرسه یا خانه) به دنبال اجسامی بگردند که شبیه بریدگی روی در جعبه شان است و هر شئ ای را که امکان دارد داخل جعبه بیندازد یا اینکه جعبه ها را روی میز بگذارند و خودشان به اطراف بروند و چیزهایی با شکل های مختلف جمع کنند و داخل هر جعبه بیندازند.

نکته

تعداد اشکال هندسی روی در می توانند بر حسب تعداد و میزان مهارت بازیکنان تغییر کند. برای بازیکنان 3 ساله وجود دو شکل هندسی نیز کافی است.

به بازیکنان خیلی کوچک یا کم مهارت اجازه دهید شکلی را که از داخل کیسه بیرون می آورد، روی بریدگی های مختلف در جعبه قرار دهد تا تشخیص دهد که این شکل مربوط به کدام بریدگی است. مخصوصا در مورد اشکال شبیه به هم مانند دایره و بیضی.

لوزی را طوری بکشید که با مربع اشتباه گرفته نشود.

نویسنده: دکتر مهری فاتحی

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (الگوهای رنگی رنگی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (بادکنک آبی بادکنک قرمز) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (قرمز این طرف آبی آن طرف) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (توپ های رنگی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (موسیقی دان کوچک) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (تاس ها را کنار هم بگذار) اینجا کلیک کنید

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (زمین بدون توپ) اینجا کلیک کنید

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (نت موسیقی بنویس) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (چطور به هم شبیه اند؟) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سایه بازی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (درخت کاغذی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سنگ چین جای پا) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (یک مرغ دارم) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سینمای کوچک) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (من فرق دارم) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (کدوم قوطی جفت همه؟) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (کدوم در مال منه؟) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (گل های پارچه ای خوشبو) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (ماهی گیر کوچولو) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (موسیقی آب) اینجا کلیک کن

جهت رزرو نوبت در مرکز مشاوره و روانشناختی نهال نویدبخش با شماره 09133600515 تماس بگیرید
یا به قسمت رزرو نوبت آنلاین مراجعه فرمایید

ADHDاختلال کودکاناشکال هندسیافزایش دقت و تمرکزبازی با شکل هابازی با کودکبازی با لیوانبازی با مثلثبازی پر هیجانبازی کودکانهبازی کودکانه با شکل هابازی مخصوص کودکان بیش فعالبازی مناسب سن کودکبی قراریبیش فعالیپروتکل درمانپکیج درمانیتحرکتکانشگریتوجه و تمرکزجعبه شکل های هندسیدرمان اختلالات کودکاندرمان بیش فعالی و نقص توجهدرمان کودکاندقت و توجه و تمرکزدکتر فاتحیدکتر مهری فاتحیروانشناس خوب در اصفهانروانشناس در اصفهانروانشناس کودکروانشناس کودک و نوجوانروانشناس نوجوانروانشناسیلجبازیمرکز خوب در اصفهانمرکز مشاوره خوب در اصفهانمرکز مشاوره نهالمرکز مشاوره و خدمات روانشناختی نهالمرکز نهالنقص توجهیاد دادن اشکال هندسی به کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.