پرسشنامه SCL90

سلامت روان از بنیادی͏ترين  مفاهیم اجتماعی و عبارت است از مجموعه عواملی پرکه در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثری دارند. سلامت روانی یعنی بهزیستی یا سازگاری با میزان͏های مرتبط با آن نوع از روابط انسانی که به وسیله جامعه پذیرفته شده است.

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

اضطراب یک ترس مزمن بوده و هنگامی رخ می دهد که رویدادی، تهدید کننده، محتمل امّا غیر قابل پیش بینی است. اضطراب یک حالت احساسی ناآرام است. ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسشنامه اضطراب بک (BAI) به طور اختصاصی علایم شدت اضطراب بالینی را در افراد می سنجد.

پرسشنامه افسردگی بک

این آزمون یک مقیاس 21 سوالی است که  به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است.

این پرسشنامه برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان ۱۳ سال به بالا طراحی شده است و برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد

پرسشنامه نارسایی توجه-بیش فعالی کانرز فرم معلم

اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی یک اختلال  عصبی-رشدی شایع بین کودکان است. اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی یا ADHD یکی از شایع‌ترین اختلالات دوران کودکی است که درباره‌ی آن بیش از هر اختلال رفتاری دیگری مطالعه شده است.

پرسشنامه نارسایی توجه-پیش فعالی کانرز فرم والد

امنظور از اختلال نارسایی توجه یا بیش‌فعالی عبارت است از اختلال رشدی در توجه، بی‌قراری و هدایت رفتار که به‌طور طبیعی ایجاد می‌شود که می تواند ناشی از اختلالات عصب‌شناختی، حسی، حرکتی یا هیجانی باشد و در تنظیم سطوح بیش‌فعالی، بازداری رفتار و دامنه توجه کودکان اختلال ایجاد کند.

پرسشنامه انیاگرام

اشخصیت شناسی انیاگرام ( تست انیاگرام ) 9‌وجهی شخصیت است. طرحی‌ست که به تبیین نُه مدل ارتباطی انسان‌ها می‌پردازد؛ در انیاگرام 9 تیپ شخصیتی معرفی می‌شود، که هر یک از آن‌ها انگیزه‌ها، ارزش‌ها، تمایلات و ترس‌های خاص خودشان را دارند. . انیاگرام بسیار مورد توجه روانشناسان قرار گرفت و با توصیف ویژگی‌های شخصیتی هر تیپ، بر اساس طبقه‌بندی‌های روانشناسی، برای هر تیپ شخصیتی، ویژگی‌های روان‌شناختی منحصربه‌فردی معرفی شد.

پرسشنامه نئو

پرسشنامه NEO یکی از آزمون های شخصیتی است. اين آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلي امروزه به عنوان يك مدل فراگير بر اساس تحليل عوامل محسوب مي شود و گستردگي كاربرد آن در ارزيابي شخصيت افراد سالم و نيز در امور باليني مي تواند يكي از مناسب ترين ابزار ارزيابي شخصيت باشد. فرم بلند این پرسشنامه 240 سوالی و فرم کوتاه آن 60 سوالی می͏ باشد.

پرسشنامه نئو

: مقياس خودسنجی 39 آيتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) از طريق تلفيق گويه هايی از پرسشنامه ذهن آگاهی فريبرگ (FMI) ، والش و همکاران، (2006) ، مقياس هوشياری و توجه ذهن آگاه (MAAS) ؛ براون و ريان (2003) ، مقياس ذهن آگاهی کنچوکی (KIMS) ، بائر و اسميت ، (2004) ، و پرسشنامه ذهن آگاهی (FFMQ) ؛ بائر و همکاران، با استفاده از رويکرد تحليل عاملی تحول یافته است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.