استعاره های اکت3(ساختن خانه)

این پادکست را برای دوستانتان که اهداف بزرگی دارند بفرستید?.

این استعاره را برای مراجعی گفتم که دقیقا ارزش هایشان را مشخص کرده بودیم اما ترس از شکست مانع دنبال کردن اهداف و ارزش هایشان می شد??.

انتخاب شما کدام هست؟دنبال کردن ارزش ها یا درگیر شدن با افکار و احساسات ک مانع رسیدن به ارزش هاست؟??

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.