بازی هایی جهت افزایش دقت،توجه،تمرکز(کدام قوطی جفت همه؟)


کدام قوطی جفت همه؟

بازیکنان ظرف حبوبات را تکان میدهند و آن ها را باتوجه به تشابه صدایشان بایکدیگر جفت می کنند.

هدف بازی:پرورش حس شنوایی

محدوده سنی : 4 تا 6 سال
تعداد بازیکنان : 1 نفر
نوع بازی : انفرادی
وسایل لازم : قوطی های دارویی،حبوبات مختلف

پیش از بازی

تعداد 10 عددقوطی دارویی کوچک وکاملاشبیه به هم تهیه کنید.قوطی هابایدطوری باشندکه محتویات آن ها ازبیرون قابل مشاهده نباشد.

درهرجفت ازقوطی ها به تعداد برابرحبوبات بریزید،مثلادوقوطی بردارید و در هرکدام 5عددنخود بریزید.سپس دوقوطی دیگرانتخاب کنیدودرهرکدام 5عددلوبیا بریزید.

قوطی هارا روی زمین بچینید،به نحوی که معلوم نباشدکدام قوطی ها جفت هستند.

روش بازی

از بازیکن بخواهید یکی از قوطی ها را بردارد و به نزدیک گوش خود ببرد و آن را آرام تکان دهد و به صدای آن خوب گوش دهد.

سپس قوطی های دیگر را به همین ترتیب تکان دهد و جفت این قوطی که همین صدا را دارد،پیدا کند و هر دو را کنارهم قرار دهد.

بازیکن به همین ترتیب عمل میکند تا تمام قوطی هارا جفت کند.

درپایان بازی، با کمک خودبازیکن در قوطی ها را باز کنید،داخل قوطی هارا نگاه کنید و تعداد قوطی هایی را که صحیح جفت شده اند ، بشمارید.

تغییر در بازی

میتوان قوطی هارا به نحوی آماده کرد تابازیکن بتواند آن ها را 3تا3تا درکنارهم قرار دهد.

میتوان به جای حبوبات از انواع مغزجات یاوسایل ریزمانند پولک و منجوق،دکمه،تیله،سنگ ریزه،هسته میوه و…استفاده کرد.

دوسری قوطی تهیه کنید.دریک سری ازقوطی ها یکی از حبوبات را به تعدادی مساوی بریزید.مثلا5قوطی انتخاب کنید و در هرکدام 5عدد لوبیا بریزید.ازبازیکن بخواهید با تکان دادن قوطی ها،آنهارا به دو دسته تقسیم کند.

درتغییر بالا،میتوانیدتعداد قوطی های دو دسته را نامساوی انتخاب کنید.

درهمه قوطی ها یک نوع حبوبات(مثلا لوبیا)بریزید؛ولی تعداد آنهارا به صورت جفتی درنظربگیرید.مثلا در دوقوطی سه لوبیا،در دو قوطی چهار لوبیا و…

ازقوطی های بزرگتر استفاده کنید و مقداربیشتری ازحبوبات را در هرکدام بریزید.

خودتان قوطی ها را کنارگوش بازیکن تکان دهید تا اوفقط از روی صدا جفت ها را پیداکند و و رنگ قوطی ها به او کمکی نکند.

نکته

بهتر است قوطی ها و درهای آن ها همه یک رنگ باشند.

علاوه براین تعداد اندازه حبوبات مساوی باشدتا صدای آن ها یکسان باشد.

بهتر است بازی در محیط ساکت و آرام انجام شود.

این بازی به پرورش حافظه ی شنیداری نیزکمک میکند.

نویسنده: دکتر مهری فاتحی

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (الگوهای رنگی رنگی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (بادکنک آبی بادکنک قرمز) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (قرمز این طرف آبی آن طرف) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (توپ های رنگی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (موسیقی دان کوچک) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (تاس ها را کنار هم بگذار) اینجا کلیک کنید

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (زمین بدون توپ) اینجا کلیک کنید

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (نت موسیقی بنویس) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (چطور به هم شبیه اند؟) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سایه بازی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (جعبه شکل های هندسی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (درخت کاغذی) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سنگ چین جای پا) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (یک مرغ دارم) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (سینمای کوچک) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (من فرق دارم) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (کدوم قوطی جفت همه؟) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (گل های پارچه ای خوشبو) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (ماهی گیر کوچولو) اینجا کلیک کن

میخوای بازی های جذاب دیگه ای یاد بگیری (موسیقی آب) اینجا کلیک کن

جهت رزرو نوبت در مرکز مشاوره و روانشناختی نهال نویدبخش با شماره 09133600515 تماس بگیرید
یا به قسمت رزرو نوبت آنلاین مراجعه فرمایید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.